Friday, December 11, 2009

İNSANA DAİR

İnsanı yalnız şekil olarak, maddi varlık olarak görenler, yalnız bedeni tanıyanlar hakikati kaybederler. İnsanda bulunanı anlayanlar, hayat suyunun hakikatini içenler ise herşeyi bırakırlar, içe yönelirler. Ruhu tanıyanların sayılarla işi yoktur. Onlar niceliksiz ve niteliksiz olan, sayıya sığmayan hakikat denizine garkolmuş gitmişlerdir. Sen can ol da canı can yolundan tanı. Görüş ehli, basiret ehli ol.


Hz. Mevlana